Thuis in uw branche

B17 Overheidssubsidies en andere vormen van overheidssteun

Deze Richtlijn B17 (aangepast 2021) vervangt Richtlijn B17 (2019) is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.