Thuis in uw branche

B18 Toelichting

Deze Richtlijn B18 (aangepast 2018) vervangt Richtlijn B18 (aangepast 2017) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.