Thuis in uw branche

B2 Materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen

Deze Richtlijn B2 (aangepast 2022) vervangt Richtlijn B2 (aangepast 2020) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2023.