Thuis in uw branche

B3 Financiële vaste activa en consolidatie

Deze Richtlijn B3 (aangepast 2019) vervangt Richtlijn B3 (aangepast 2018) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.