Thuis in uw branche

B4 Voorraden

Deze Richtlijn B4 (aangepast 2020) vervangt Richtlijn B4 (2018) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021.