Thuis in uw branche

B5 Vorderingen en overlopende activa

Deze Richtlijn B5 (aangepast 2021) vervangt Richtlijn B5 (aangepast 2019) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.