Thuis in uw branche

B8 Eigen vermogen

Deze Richtlijn B8 (aangepast 2019) vervangt Richtlijn B8 (aangepast 2018) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.