Thuis in uw branche

B9 Verplichtingen/Schulden

Deze Richtlijn B9 (aangepast 2020) vervangt Richtlijn B9 (aangepast 2019) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021.