Sla menu over
Thuis in uw branche

A3 Stelselwijzigingen, schattingswijzigingen en foutherstel

Deze Richtlijn A3 (aangepast 2020) vervangt Richtlijn A3 (aangepast 2018) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021.