Thuis in uw branche

A4 Gebeurtenissen na balansdatum

Deze Richtlijn A4 (aangepast 2021) vervangt Richtlijn A4 (aangepast 2020) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.