Thuis in uw branche

A8 Winstbestemming en verwerking van het verlies

Deze Richtlijn A8 (aangepast 2017) vervangt Richtlijn A8 (aangepast 2015) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.