Sla menu over
Thuis in uw branche

B10 Voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen

Deze Richtlijn B10 (aangepast 2022) vervangt Richtlijn B10 (aangepast 2021) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2023.