Thuis in uw branche

B16 Rente

Deze Richtlijn B16 (aangepast 2017) vervangt Richtlijn B16 (aangepast 2011) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.