Thuis in uw branche

B6 Effecten

Deze Richtlijn B6 (aangepast 2017) vervangt Richtlijn B6 (aangepast 2015) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.