Thuis in uw branche

B8 Eigen vermogen

Deze Richtlijn B8 (aangepast 2023) vervangt Richtlijn B8 (aangepast 2019) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2024.