Thuis in uw branche

B9 Verplichtingen/Schulden

Deze Richtlijn B9 (aangepast 2023) vervangt Richtlijn B9 (aangepast 2020) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2024.