Thuis in uw branche

C2 Kleine fondsenwervende organisaties

Deze Richtlijn C2 (aangepast 2022) vervangt Richtlijn C2 (aangepast 2018) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2023.