Thuis in uw branche

M1 Microrechtspersonen

Deze Richtlijn M1 (aangepast 2020) vervangt Richtlijn M1 (aangepast in 2019) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021.