Thuis in uw branche

RJ-Uitingen 2016

Bekijk en download de RJ-Uitingen uit 2016. De RJ-Uitingen worden verwerkt in de eerstvolgende jaareditie van de Richtlijnen en hebben daarna in het algemeen geen zelfstandige betekenis meer.

In 2016 zijn de volgende RJ-Uitingen verschenen: 

 • RJ-Uiting 2016-17: 'ontwerp-richtlijn verslaggeving algemeen pensioenfonds' (21 december 2016)
 • RJ-Uiting 2016-16: 'Verduidelijking stelselwijziging foutherstel' (19 december 2016)
 • RJ-Uiting 2016-15: Ontwerp-richtlijnen Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder (30 november 2016)
 • RJ-Uiting 2016-14: Wettelijke en overige toelichtingsbepalingen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen (30 november 2016)
 • RJ-Uiting 2016-13: Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties (11 oktober 2016)
 • RJ-Uiting 2016-12 Aanpassingen jaareditie 2015 uitgebracht (7 september 2016)
 • RJ-Uiting 2016-11: Actuele kostprijs uitgebracht (15 augustus 2016)
 • RJ-Uiting 2016-10: Richtlijn 610 Pensioenfondsen - Bestuursverslag (4 juli 2016)
 • RJ-Uiting 2016-9: Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting (27 juni 2016)
 • RJ-Uiting 2016-8: Ontwerp RJ 650 Fondsenwervende organisaties en ontwerp RJk C2 Kleine fondsenwervende organisaties (25 mei 2016)
 • RJ-Uiting 2016-7: Richtlijn 655 Zorginstellingen (25 mei 2016)
 • RJ-Uiting 2016-6: Ontwerp-richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting (6 april 2016)
 • RJ-Uiting 2016-5: Handreikingen bij de toepassing van fiscale grondslagen door microrechtspersonen of kleine rechtspersonen (6 april 2016)
 • RJ-Uiting 2016-4: Richtlijn Microrechtspersonen (6 april 2016)
 • RJ-Uiting 2016-3: Overgangsregeling goodwill (4 april 2016)
 • RJ-Uiting 2016-2 Aanpassing van Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen (9 maart 2016)
 • RJ-Uiting 2016-1: Ontwerp-richtlijn 655 Zorginstellingen (24 februari 2016)

Bekijk en download RJ-Uitingen 2016 >

Contact

Neem voor meer informatie contact op met:

Bureau Vaktechniek
E
vaktechniek@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren