Thuis in uw branche

RJ-Uitingen 2017

 • Bron: Raad voor de Jaarverslaggeving

Bekijk en download de RJ-Uitingen uit 2017. De RJ-Uitingen worden verwerkt in de eerstvolgende jaareditie van de Richtlijnen en hebben daarna in het algemeen geen zelfstandige betekenis meer.

In 2017 zijn de volgende RJ-Uitingen verschenen: 

 • RJ-Uiting 2017-16: Richtlijn 290 Financiële instrumenten ‘mogelijkheid om bijzondere waardeverminderingen te verantwoorden op basis van te verwachten kredietverliezen conform IFRS 9 Financiële instrumenten’ (19 december 2017) 
 • RJ-Uiting 2017-15 Kerncijfers en kengetallen in de jaarrekening, het bestuursverslag en overige informatie bij de jaarstukken (6 december 2017)
 • RJ-Uiting 2017-14: Ontwerp-richtlijn met relevante aandachtspunten voor informatie over beloningsverhoudingen als bedoeld in de Nederlandse Corporate Governance Code (5 december 2017)
 • RJ-Uiting 2017-13: Ontwerp-richtlijn 640 (en RJk C1 (Kleine)) Organisaties-zonder-winststreven en Ontwerp-richtlijn 650 (en RJk C2 (Kleine)) Fondsenwervende organisaties (4 december 2017)
 • RJ-Uiting 2017-12: Ontwerp-richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting (30 november 2017)
 • RJ-Uiting 2017-11: Ontwerp-richtlijn 611 Premiepensioeninstellingen (28 november 2017)
 • RJ-Uiting 2017-10: Bijlage bij hoofdstuk 400 Bestuursverslag - schematische weergave van diverse besluiten voor de inhoud van het bestuursverslag (23 november 2017)
 • RJ-Uiting 2017-9: Mogelijkheid om opbrengsten en gerelateerde kosten conform IFRS 15 te verwerken onder de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (30 oktober 2017)
 • RJ-Uiting 2017-8: Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder (10 juli 2017)
 • RJ-Uiting 2017-7: Ontwerp-Richtlijn 290 Financiële instrumenten mogelijkheid om bijzondere waardeverminderingen te verantwoorden op basis van te verwachten kredietverliezen conform IFRS 9 Financiële instrumenten (6 juli 2017)
 • RJ-Uiting 2017-6: Wijzigingen in Richtlijn 615 Beleggingsentiteiten (6 juli 2017)
 • RJ-Uiting 2017-5: Wettelijke en overige toelichtingsbepalingen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen (26 april 2017)
 • RJ-Uiting 2017-4: Ontwerp-richtlijn 220 Voorraden en ontwerp-richtlijn B4 Voorraden (12 april 2017)
 • RJ-Uiting 2017-3: Ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder (29 maart 2017)
 • RJ-Uiting 2017-2: Actuele kostprijs (25 januari 2017)
 • RJ-Uiting 2017-1: Intrekking RJ-Uiting 2016-15 ontwerp-richtlijnen Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder (4 januari 2017)

Bekijk en download RJ-Uitingen 2017 >

Contact

Neem voor meer informatie contact op met:

Bureau Vaktechniek
E
vaktechniek@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren