Sla menu over
Thuis in uw branche

RJ-Uitingen 2019

Bekijk en download de RJ-Uitingen uit 2019. De RJ-Uitingen worden verwerkt in de eerstvolgende jaareditie van de Richtlijnen en hebben daarna in het algemeen geen zelfstandige betekenis meer.

Bekijk en download RJ-Uitingen 2019 >

In 2019 zijn de volgende RJ-Uitingen verschenen:

 • RJ-Uiting 2019-18: "Ontwerp-richtlijn 645 ‘Toegelaten instellingen volkshuisvesting" (5 december 2019)
 • RJ-Uiting 2019-17: 'Overwegingen bij de invloed van de IBOR-reform op hedge-accounting' (2 december 2019)
 • RJ-Uiting 2019-16: Implementatie EU-richtlijn Aandeelhoudersbetrokkenheid (27 november 2019)
 • RJ-Uiting 2019-15: Ontwerprichtlijnen voor de verslaggeving van opbrengsten (12 november 2019)
 • RJ-Uiting 2019-14: Richtlijn 212 'Materiële vaste activa' (overgangsbepalingen 'kosten van groot onderhoud') (14 oktober 2019)
 • RJ-Uiting 2019-13: Ontwerprichtlijn 212 'Materiële vaste activa' (additionele overgangsbepaling 'kosten van groot onderhoud') (27 juni 2019)
 • RJ-Uiting 2019-12: 'Verwerking ontvangen commentaar op RJ-bundel (jaareditie 2018)' (20 juni 2019)
 • RJ-Uiting 2019-11 'Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018; wijzigingen in RJk-bundel en RJ-bundel' (13 juni 2019)
 • RJ-Uiting 2019-10 ‘Ontwerprichtlijn 655 Zorginstellingen’ (23 mei 2019)
 • RJ-Uiting 2019-9: Richtlijn 292 Leasing ‘identificeren of een overeenkomst een lease bevat en verschaffen van informatie over leaseovereenkomsten’ (21 mei 2019)
 • RJ-Uiting 2019-8 'Ontwerp-alinea’s RJ 400 Bestuursverslag met betrekking tot diversiteitsbeleid’ (8 mei 2019)
 • RJ-Uiting 2019-7 Ontwerp-alinea’s RJ 122 ‘Prijsgrondslagen voor vreemde valuta’ (15 april 2019)
 • RJ-Uiting 2019-6: ‘Ontwerprichtlijn 645’ – Beleidswaarde (1 april 2019)
 • RJ-Uiting 2019-5: ‘Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018’- wijzigingen in Titel 9 Boek 2 BW (28 maart 2019)
 • RJ-Uiting 2019-4: Ontwerp-alinea's toelichtingsbepalingen van RJ 272 'Belastingen naar de winst' (7 februari 2019)
 • RJ-Uiting 2019-3: ontwerprichtlijn 292 Leasing 'identificeren of een overeenkomst een lease bevat en verschaffen van informatie over leaseovereenkomsten' (8 januari 2019)
 • RJ-Uiting 2019-2: Ontwerp-alinea's RJ 252 'Voorzieningen, niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa' en RJ 272 'Belastingen naar de winst' (8 januari 2019)
 • RJ-Uiting 2019-1: Ontwerp-richtlijn 645 'Toegelaten instellingen volkshuisvesting' (8 januari 2019)

Bekijk en download RJ-Uitingen 2019 >

Contact

Neem voor meer informatie contact op met:

Bureau Vaktechniek
E
vaktechniek@sra.nl
T 030 656 60 60