Thuis in uw branche

RJ-Uitingen 2020

 • Bron: Raad voor de Jaarverslaggeving

Bekijk en download de RJ-Uitingen uit 2020. De RJ-Uitingen worden verwerkt in de eerstvolgende jaareditie van de Richtlijnen en hebben daarna in het algemeen geen zelfstandige betekenis meer.

Bekijk en download RJ-Uitingen 2020 >

In 2020 zijn de volgende RJ-Uitingen verschenen:

 • RJ-Uiting 2020-15: Ten geleide bij Richtlijnen 221, 270, B5 en B13 (23 december)
 • RJ-Uiting 2020-14: Overgangsbepaling in RJ 122 Prijsgrondslagen voor vreemde valuta (27 oktober)
 • RJ-Uiting 2020-13: Verslaggeving tegemoetkoming NOW-regeling (14 september)
 • RJ-Uiting 2020-12: Tijdelijke huur- en leaseverlagingen vanwege de coronacrisis (8 september)
 • RJ-Uiting 2020-11: Ontwerp-Richtlijn: verduidelijking toepassing combinatie 3 in de enkelvoudige jaarrekening en waardering vastgoed voor eigen gebruik in enkelvoudige jaarrekening moedermaatschappij (30 juni)
 • RJ-Uiting 2020-10: Ontwerp-alinea verwerking baten uit nalatenschappen (RJ 640 'Organisaties-zonder-winststreven' en RJk C1 'Kleine Organisaties-zonder-winststreven') (23 juni)
 • RJ-Uiting 2020-9: Handreiking D3 'Handreiking bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen' (kleine en microrechtspersonen) (18 juni)
 • RJ-Uiting 2020-8: Impact fiscale coronareserve op de jaarverslaggeving 2019 (18 juni)
 • RJ-Uiting 2020-7: Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (29 april)
 • RJ-Uiting 2020-6: Voorbeeldteksten impact coronavirus op de jaarverslaggeving 2019 (23 april)
 • RJ-Uiting 2020-5: Impact coronavirus op de jaarverslaggeving 2019 (26 maart)
 • RJ-Uiting 2020-4: Ontwerp-alinea’s RJ 213 ‘Vastgoedbeleggingen’, RJ 275 'Op aandelen gebaseerde betalingen', RJ 290 'Financiële instrumenten' en RJ 360 'Het kasstroomoverzicht.' (10 maart)
 • RJ-Uiting 2020-3: Vervallen wettelijk streefcijfer (29 januari)
 • RJ-Uiting 2020-2: Transitievergoedingen (27 januari)
 • RJ-Uiting 2020-1: ''Ontwerp-Handreiking D3 'Handreiking bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen' (kleine en microrechtspersonen)'' (15 januari)

Bekijk en download RJ-Uitingen 2020 >

Contact

Neem voor meer informatie contact op met:

Bureau Vaktechniek
E
vaktechniek@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren