Thuis in uw branche

RJ-Uitingen 2020

  • Bron: Raad voor de Jaarverslaggeving

Bekijk en download de RJ-Uitingen uit 2020. De RJ-Uitingen worden verwerkt in de eerstvolgende jaareditie van de Richtlijnen en hebben daarna in het algemeen geen zelfstandige betekenis meer.

Bekijk en download RJ-Uitingen 2020 >

In 2020 zijn de volgende RJ-Uitingen verschenen:

  • RJ-Uiting 2020-7: Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (29 april 2020)
  • RJ-Uiting 2020-6: Voorbeeldteksten impact coronavirus op de jaarverslaggeving 2019 (23 april 2020)
  • RJ-Uiting 2020-5: Impact coronavirus op de jaarverslaggeving 2019 (26 maart 2020)
  • RJ-Uiting 2020-4: Ontwerp-alinea’s RJ 213 ‘Vastgoedbeleggingen’, RJ 275 'Op aandelen gebaseerde betalingen', RJ 290 'Financiële instrumenten' en RJ 360 'Het kasstroomoverzicht.' (10 maart 2020)
  • RJ-Uiting 2020-3: Vervallen wettelijk streefcijfer (29 januari 2020)
  • RJ-Uiting 2020-2: Transitievergoedingen (27 januari 2020)
  • RJ-Uiting 2020-1: ''Ontwerp-Handreiking D3 'Handreiking bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen' (kleine en microrechtspersonen)'' (15 januari 2020)

Bekijk en download RJ-Uitingen 2020 >

Contact

Neem voor meer informatie contact op met:

Bureau Vaktechniek
E
vaktechniek@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren