Thuis in uw branche

RJ-Uitingen 2021

 • Bron: Raad voor de Jaarverslaggeving

Bekijk en download de RJ-Uitingen uit 2021. De RJ-Uitingen worden verwerkt in de eerstvolgende jaareditie van de Richtlijnen en hebben daarna in het algemeen geen zelfstandige betekenis meer.

Bekijk en download RJ-Uitingen 2021 >

In 2021 zijn de volgende RJ-Uitingen verschenen:

 • RJ-Uiting 2021-12: Vorming van wettelijke reserves bij toepassing van IFRS 17 – ontwerp-alinea’s in hoofdstuk 240 Eigen Vermogen (25 november)
 • RJ-Uiting 2021-11: Presentatie volkshuisvestelijke bijdrage door toegelaten instellingen volkshuisvesting (4 oktober)
 • RJ-Uiting 2021-10: Ontwerp-alinea’s met betrekking tot de verantwoording van verlieslatende contracten (3 juni)
 • RJ-Uiting 2021-9: Tijdelijke huur- en leaseverlagingen vanwege de coronacrisis – verlenging tot en met 30 juni 2022 (18 mei)
 • RJ-Uiting 2021-8: Ontwerp-Richtlijn 400 Bestuursverslag (12 mei)
 • RJ-Uiting 2021-7: Aanpassingen in hoofdstuk 660 Onderwijsinstellingen als gevolg van wijzigingen in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (22 april)
 • RJ-Uiting 2021-6: Impact Covid-19 en sectorspecifieke compensatieregelingen op de jaarverslaggeving 2020 van zorginstellingen (10 maart)
 • RJ-Uiting 2021-5: Ontwerp-alinea’s hoofdstuk 660 Onderwijsinstellingen (8 maart)
 • RJ-Uiting 2021-4: Ontwerp-richtlijn 274 ‘Overheidssubsidies’ en ontwerp-richtlijn RJk B17 ‘Overheidssubsidies’ (2 maart)
 • RJ-Uiting 2021-3: Verwerking baten uit nalatenschappen (RJ 640 ‘Organisaties-zonder-winststreven’ en RJk C1 ‘Kleine Organisaties-zonder-winststreven’) (22 februari)
 • RJ-Uiting 2021-2: Geen wijzigingen in de Richtlijnen uit hoofde van de IBOR-reform (1 februari)
 • RJ-Uiting 2021-1: Verduidelijking toepassing Combinatie 3 (14 januari)

Bekijk en download RJ-Uitingen 2021 >

Contact

Neem voor meer informatie contact op met:

Bureau Vaktechniek
E
vaktechniek@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren