Sla menu over
Thuis in uw branche

RJ-Uitingen 2024

Bekijk en download de RJ-Uitingen uit 2024. De RJ-Uitingen worden verwerkt in de eerstvolgende jaareditie van de Richtlijnen en hebben daarna in het algemeen geen zelfstandige betekenis meer.

Bekijk en download RJ-Uitingen 2024 >

In 2024 zijn de volgende RJ-Uitingen verschenen:

 • RJ-Uiting 2024-1: EU-Taxonomieverordening en EU-SFDR: op te nemen informatie in het bestuursverslag (17 januari)
 • RJ-Uiting 2024-2: Aanpassingen in Richtlijn 610 'Pensioenfondsen' naar aanleiding van de Wet toekomst pensioenen (31 januari)
 • RJ-Uiting 2024-3: Alinea’s inzake Pijler 2-winstbelastingen (7 februari)
 • RJ-Uiting 2024-4: Verhoging grensbedragen jaarrekeningenrecht (14 maart)
 • RJ-Uiting 2024-5: Vitaliteitsregelingen en regelingen voor vervroegde uittreding (6 mei)
 • RJ-Uiting 2024-6: Aanpassingen in Richtlijn 271 ‘Personeelsbeloningen’ naar aanleiding van de Wet toekomst pensioenen (7 mei)
 • RJ-Uiting 2024-7: Gevolgen van de Wet toekomst pensioenen voor de Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie (7 mei)
 • RJ-Uiting 2024-8: Het bestuursverslag van fondsenwervende organisaties (16 mei)
 • RJ-Uiting 2024-9: Verduidelijking van de reikwijdte van Richtlijnen en andere regelgeving voor organisaties-zonder-winststreven en fondsenwervende organisaties (16 mei)
 • RJ-Uiting 2024-10: De verwerking van baten door organisaties-zonder-winststreven en fondsenwervende organisaties (16 mei)
 • RJ-Uiting 2024-11: Ontwerp-Richtlijn RJ 214 ‘Financiële vaste activa’ (28 mei)
 • RJ-Uiting 2024-12: Vervanging ‘Stramien voor de opstelling en vormgeving van jaarrekeningen’ (29 mei)
 • RJ-Uiting 2024-13: Voorstellen tot aanpassing van Richtlijnen naar aanleiding van ontvangen commentaren op RJ-bundel en RJk-bundel (jaareditie 2024) (30 mei)
 • RJ-Uiting 2024-14: Landenrapportage ('country-by-country reporting') – aanpassing hoofdstuk 500 vanwege 'verslag openbaarmaking winstbelasting' (10 juni)

Bekijk en download RJ-Uitingen 2024 >

Contact

Neem voor meer informatie contact op met:

Bureau Vaktechniek
E
vaktechniek@sra.nl
T 030 656 60 60