Thuis in uw branche

9. Lessen uit het tuchtrecht

De uitspraken van de tuchtrechter, de Accountantskamer, geven aan op welke onderdelen in specifieke situaties de van toepassing zijnde regelgeving niet wordt nageleefd. Deze casuïstiek geeft de mogelijkheid om hiervan te leren. Om deze reden is hier een aantal belangrijke tuchtrechtuitspraken voor de samenstellingspraktijk opgenomen.