Thuis in uw branche

Werkprogramma Samenstellingsopdracht

Download het werkprogramma als Word-bestand

  • Publicatiedatum: 31-10-2023

Vier fases

Het Werkprogramma Samenstellingsopdracht bestaat uit vier fases:

  1. Voorbereidingsfase: In deze fase wordt aandacht besteed aan opdrachtaanvaarding/-continuatie, inclusief Wwft-aspecten.
  2. Planningsfase: In deze fase wordt o.a. aandacht besteed aan bedrijfsverkenning, (initiële) cijferbeoordeling en bepaling materialiteit.
  3. Uitvoeringsfase: In deze fase worden per jaarrekeningpost (standaard)werkstappen geformuleerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen administratieve werkzaamheden en samenstelwerkzaamheden.
  4. Afrondingsfase: In deze fase wordt o.a. aandacht besteed aan de jaarrekening, evaluatie van de bevindingen en afwerking van de samenstellingsopdracht.
Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.