Thuis in uw branche

Standaard 4400 ‘Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden’

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 8-1-2024

De NBA heeft eind 2022 een geactualiseerde versie van Standaard 4400 uitgebracht. Aanleiding hiervoor vormt de gewijzigde internationale standaard ISRS 4400.  In de nieuwe Standaard 4400 is een aantal Nederlandse aanvullingen aangebracht op de internationale standaard.

De ingangsdatum van de nieuwe Standaard 4400 is 1 januari 2024. Subsidieregelingen en accountantsprotocollen worden door de NBA aangepast op de herziene Standaard 4400.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.