Thuis in uw branche

SRA-Caseware Samenstel Manager

De Samenstel Manager is een effectief instrument om samenstelopdrachten volgens de wettelijke richtlijnen uit te voeren. U maakt uw jaarrekeningrapportages snel en efficiënt.

Omschrijving

CaseWare

De Samenstel Manager is een effectief instrument om samenstelopdrachten volgens de wettelijke richtlijnen uit te voeren. U maakt uw jaarrekeningrapportages snel en efficiënt.

Inhoud

Risicogericht en efficiënt samenstellen is steeds vaker een vereiste. Het SRA-Handboek Samenstellen en de daarbij behorende werkprogramma’s zet de accountant aan over risico’s na te denken om ze vervolgens efficiënt en effectief samen te stellen.

De SRA-Werkprogramma’s zijn ontwikkeld door leden van het SRA-Vaktechnisch bureau, onder toezicht van de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy. De werkprogramma's sluiten aan bij de SRA-Handboeken en praktijkhandreikingen.

Caseware Samenstel Manager

Met de Samenstel Manager verhoogt u de efficiency door vanuit het postenoverzicht aan te geven welke posten wel of niet materieel zijn. U kunt de gesignaleerde risico’s vervolgens gedurende het hele samenstelproces volgen. Hiermee legt u de basis voor risicogericht samenstellen. In het werkprogramma zijn veel condities gebouwd die er voor zorgen dat u efficiënt kunt werken en dat alleen de stappen getoond worden die relevant zijn voor u en uw klant.

Kenmerken van de Samenstel Manager:

 • Helder overzicht van de voortgang van de samenstelwerkzaamheden.
 • Kwaliteitsbeheersing door intelligente checklisten en werkprogramma’s.
 • Flexibel aan te passen aan klant specifieke situaties.
 • Direct koppeling tussen jaarrekening en materialiteitsoverzicht.
 • Integratie met de bestaande jaarrekeningtemplate.

Verder sluit de Samenstel Manager aan op vele andere functionaliteiten van Caseware op het gebied van dossiervorming, afwerking van de saldibalans, SBR jaarrekeningrapportage en diverse financiële koppelingen.

Guidance

U kunt vanuit het werkprogramma de Standaard 4410, de RJk en het SRA-Handboek Samenstellen raadplegen. Per taak is een link gelegd naar relevante wet- en regelgeving.

Koppeling Scienta

De taken in het werkprogramma zijn ook gekoppeld aan Scienta. Scienta is een weboplossing voor het beheren en onderhouden van uw handboeken. Alle SRA-Handboeken, praktijkhandreikingen en voorbeelden op het gebied van accountancy zijn hierin beschikbaar. Als SRA een wijziging doorvoert in het handboek, krijgt u daarvan een melding, zo bent u altijd up-to-date! Voor een optimale integratie met uw werkprogramma’s hebben wij de hoofdstukken en paragrafen uit de SRA-Handboeken en praktijkhandreikingen gekoppeld aan taken van het werkprogramma.

Prijs

Voor vragen over de gebruikersvergoeding of een offerte kunt u contact opnemen met Paul Davids (wp@sra.nl of 030 656 60 60).

SRA-Werkprogamma's Controle en Beoordelen

De SRA-Werkprogramma's voor Controleopdrachten en Beoordelingsopdrachten zijn ook beschikbaar in Caseware. Bekijk voor meer informatie:

Kenmerken

De SRA-Caseware Samenstel Manager heeft veel functionaliteiten zoals:

 • Dynamisch dossieropbouw
  De dossieropbouw van de Samenstel Manager verloopt dynamisch. Aan de hand van voorloopvragen en aanwezige posten worden alleen de werkprogramma's, checklisten en documenten in het dossier geplaatst die voor die specifieke opdracht van toepassing zijn. In het dossier treft u dus geen overbodige ballast aan.

 • Gebruiksvriendelijk dashboard
  Een gebruiksvriendelijk en herkenbaar dashboard dat u stap voor stap door het samenstelproces leidt en zicht geeft op de stand van zaken in het dossier, inclusief alle bijbehorende documenten.

 • Werkprogramma’s en checklisten
  De intelligente werkprogramma’s en checklisten leiden u stapsgewijs door het samenstelproces. De intelligente checklists en werkprogramma’s reageren direct op de ingevoerde cijfers en bevindingen. In de werkprogramma's en checklisten zit onze drie-lagen-architectuur verwerkt. Standaard krijgt u de SRA-werkprogramma's (laag 1). Deze kunt u eenvoudig op kantoorniveau aanpassen (laag 2). Daarnaast is het mogelijk instructies op klantniveau aan te passen (laag 3).

 • Materialiteitsoverzicht en voorloopvragen
  De SRA Samenstel Manager maakt automatisch materialiteitsberekeningen en kan hiermee op basis van voorloopvragen direct de werkprogramma's aansturen. Zo weet u zeker dat u precies de werkzaamheden uitvoert die noodzakelijk zijn.

 • Up to date
  Door het handige synchronisatiesysteem van de SamenstelManager zijn toegevoegde of gewijzigde checklists, werkprogramma’s en documenten middels één installatie op de server eenvoudig naar alle werkstations verspreidt. Zo weet u zeker dat alle samensteldossiers gebaseerd zijn op de laatste veranderingen in de wet- en regelgeving.

Release

De SRA-Caseware SamenstelManager is geactualiseerd. U kunt deze downloaden via de portal van Caseware.

Het werkprogramma Samenstellen is geactualiseerd. De wijzigen in wet- en regelgeving zijn beperkt. Er is, waar nodig, specifiek aandacht voor de effecten van COVID-19 (TVL, TOGS, NOW), zowel qua continuïteit als verwerking van verschillende regelingen en effecten van uitstel belastingbetalingen. Daarnaast zijn de verslaggevingsaspecten verduidelijkt en is de werkstap over ‘getrouwe weergave’ verwijderd.

Stuur- en werkgroepen

De SRA-Werkprogramma’s zijn ontwikkeld door leden van het SRA-Vaktechnisch bureau, onder toezicht van de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy. Voor een optimale inbedding van de werkprogramma's in de programmatuur van Caseware zijn een stuurgroep en werkgroepen samengesteld.

In de stuurgroep participeren vertegenwoordigers van SRA-Kantoren, de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy, het SRA-Vaktechnisch bureau en Caseware. Een stuurgroep richt zich in hoofdlijnen op de gewenste aanpassingen, de prioriteitstelling, de planning en verdere aandachtspunten aangaande de programmatuur van Caseware.

Een vertegenwoordiger van de stuurgroep stuurt de werkgroep aan waarin een aantal (uitvoerende) medewerkers van SRA-Kantoren zich bezighouden met o.m. het testen van de functionaliteiten én het geven van input voor de verdere verbeteringen.

Presentaties

Er is op dit moment geen presentatie gepland.

Afspraak op kantoor?

Bent u niet in de gelegenheid om naar een bijeenkomst te komen? Dan komen wij graag langs bij u op kantoor om het werkprogramma toe te lichten en te demonstreren. Neem contact op met ons om een afspraak te plannen!

Vragen over dit product?

Paul Davids

Paul Davids

Customer Success Manager

E wp@sra.nl
T 030 656 60 60

Stel hier uw vraag per e-mail