Thuis in uw branche

SRA-Visma I MLE Samenstellen

Omschrijving

Logo Visma-MLE

SRA-Visma I MLE Samenstellen is de geïntegreerde oplossing voor uw samensteldossier, de jaarrekening en de SBR instance.

Inhoud

Risicogericht en efficiënt samenstellen is steeds vaker een vereiste. Het SRA-Handboek Samenstellen en de daarbij behorende werkprogramma’s zet de accountant aan over risico’s na te denken om ze vervolgens efficiënt en effectief samen te stellen.

De SRA-Werkprogramma’s zijn ontwikkeld door leden van het SRA-Vaktechnisch bureau, onder toezicht van de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy. De werkprogramma's sluiten aan bij de SRA-Handboeken en praktijkhandreikingen.

SRA-Visma I MLE Samenstellen

Met SRA-Visma I MLE Samenstellen genereert u in één werkproces een jaarrekening, publicatiestukken, een accountantsrapport, een samensteldossier en een SBR instance. Het is een volledig geïntegreerd werkproces. Voor elke post voert u direct alle samenstelwerkzaamheden uit, u voert correcties en herrubriceringen door, werkt het volledige werkprogramma af en voegt de geldende grondslagen en toelichtingen toe. Naast de SBR publicatiestukken is ook de SBR kredietrapportage volledig geïntegreerd in de workflow van MLE samenstel.

Risicogericht samenstellen

Een belangrijke stap in het risicogericht samenstellen is de uitvoering van de initiële cijferanalyse en het bepalen van de aanpak. U stelt eerst de materialiteit vast, daarna classificeert u de posten. De materialiteit, uw ervaring met de klant, de bedrijfsverkenning en de tussentijdse werkzaamheden zijn daarbij bepalend. Posten waarin zich afwijkingen van materieel belang kunnen voordoen, classificeert u als belangrijke posten. Op deze posten verricht u uitgebreide werkzaamheden (procedures).

Met SRA-MLE Samenstellen kunt u:

  • een saldibalans inlezen die vervolgens gekoppeld is aan de XBRL taxonomie;
  • een SBR instance genereren en rechtstreeks verzenden naar Digipoort;
  • risicogericht samenstellen op basis van dynamische SRA-Werkprogramma’s;
  • een samenvatting genereren voor een adequate review van de samenstelopdracht.

Guidance

U kunt vanuit het werkprogramma de Standaard 4410, de RJk en het SRA-Handboek Samenstellen raadplegen. Per taak is een link gelegd naar relevante wet- en regelgeving.

Koppeling Scienta

De taken in het werkprogramma zijn ook gekoppeld aan Scienta. Scienta is een weboplossing voor het beheren en onderhouden van uw handboeken. Alle SRA-Handboeken, praktijkhandreikingen en voorbeelden op het gebied van accountancy zijn hierin beschikbaar. Als SRA een wijziging doorvoert in het handboek, krijgt u daarvan een melding, zo bent u altijd up-to-date! Voor een optimale integratie met uw werkprogramma’s hebben wij de hoofdstukken en paragrafen uit de SRA-Handboeken en praktijkhandreikingen gekoppeld aan taken van het werkprogramma.

SRA-Werkprogamma's Controle en Beoordelen

De SRA-Werkprogramma's voor Controleopdrachten en Beoordelingsopdrachten zijn ook beschikbaar in MLE. Bekijk voor meer informatie:

Prijs

Gebruikersvergoeding werkprogramma SRA-Visma I MLE Samenstellen

De gebruikersvergoeding voor het SRA-Werkprogramma (de content) is afhankelijk van het aantal gebruikers:

Gebruikers Prijs per jaar (2024)
1e gebruiker: € 380
2e t/m 5e gebruiker: € 159
6e t/m 10e gebruiker: € 83
11e t/m 20e gebruiker: € 58
> 20 gebruikers: offerte

Prijzen zijn exclusief btw. Op dit product zijn de Algemene Voorwaarden SRA van toepassing.

Gebruikersvergoeding MLE software

Voor vragen over de gebruikersvergoeding of een offerte voor de software van MLE Samenstellen kunt u contact opnemen met Paul Davids (wp@sra.nl of 030 656 60 60).

Webinar

SRA organiseert regelmatig webinars over het werkprogramma in MLE.

Er is op dit moment geen webinar gepland.

Release 2023

Release Notes

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk contact opnemen met Paul Davids (wp@sra.nl of 030 656 60 60).

Vragen over dit product?

Paul Davids

Paul Davids

Customer Success Manager

E wp@sra.nl
T 030 656 60 60

Stel hier uw vraag per e-mail