Thuis in uw branche

SRA-Visma I MLE Samenstellen

Omschrijving

Logo Visma-MLE

SRA-Visma I MLE Samenstellen is de geïntegreerde oplossing voor uw samensteldossier, de jaarrekening en de SBR instance.

Inhoud

Risicogericht en efficiënt samenstellen is steeds vaker een vereiste. Het SRA-Handboek Samenstellings- en adviespraktijk en de daarbij behorende werkprogramma’s zet de accountant aan over risico’s na te denken om ze vervolgens efficiënt en effectief samen te stellen.

De SRA-Werkprogramma’s zijn ontwikkeld door leden van het SRA-Vaktechnisch bureau, onder toezicht van de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy. De werkprogramma's sluiten aan bij de SRA-Handboeken en praktijkhandreikingen.

SRA-Visma I MLE Samenstellen

Met SRA-Visma I MLE Samenstellen genereert u in één werkproces een jaarrekening, publicatiestukken, een accountantsrapport, een samensteldossier en een SBR instance. Het is een volledig geïntegreerd werkproces. Voor elke post voert u direct alle samenstelwerkzaamheden uit, u voert correcties en herrubriceringen door, werkt het volledige werkprogramma af en voegt de geldende grondslagen en toelichtingen toe. Naast de SBR publicatiestukken is ook de SBR kredietrapportage volledig geïntegreerd in de workflow van SRA-Visma I MLE Samenstellen.

Risicogericht samenstellen

Een belangrijke stap in het risicogericht samenstellen is de uitvoering van de initiële cijferanalyse en het bepalen van de aanpak. U stelt eerst de materialiteit vast, daarna classificeert u de posten. De materialiteit, uw ervaring met de klant, de bedrijfsverkenning en de tussentijdse werkzaamheden zijn daarbij bepalend. Posten waarin zich afwijkingen van materieel belang kunnen voordoen, classificeert u als belangrijke posten. Op deze posten verricht u uitgebreide werkzaamheden (procedures).

Met SRA-Visma I MLE Samenstellen kunt u:

  • een saldibalans inlezen die vervolgens gekoppeld is aan de XBRL taxonomie;
  • een SBR instance genereren en rechtstreeks verzenden naar Digipoort;
  • risicogericht samenstellen op basis van dynamische SRA-Werkprogramma’s;
  • een samenvatting genereren voor een adequate review van de samenstelopdracht.

Guidance

U kunt vanuit het werkprogramma de Standaard 4410, de RJk en het SRA-Handboek Samenstellings- en adviespraktijk raadplegen. Per taak is een link gelegd naar relevante wet- en regelgeving.

Koppeling Scienta

De taken in het werkprogramma zijn ook gekoppeld aan Scienta. Scienta is een online applicatie voor het beheren en onderhouden van uw handboeken. Alle SRA-Handboeken, praktijkhandreikingen en voorbeelden op het gebied van accountancy zijn hierin beschikbaar. Als SRA een wijziging doorvoert in het handboek, krijgt u daarvan een melding, zo bent u altijd up-to-date! Voor een optimale integratie met uw werkprogramma’s hebben wij de hoofdstukken en paragrafen uit de SRA-Handboeken en praktijkhandreikingen gekoppeld aan taken van het werkprogramma.

SRA-Werkprogamma's Controle en Beoordelen

De SRA-Werkprogramma's voor Controleopdrachten en Beoordelingsopdrachten zijn ook beschikbaar in Visma I MLE. Bekijk voor meer informatie:

Prijs

Voor vragen over de gebruikersvergoeding of een offerte kunt u contact opnemen met Paul Davids Projectmanager Vaktechniek (wp@sra.nl of 030 656 60 60).

Opmerking: Dit product is exclusief voor SRA-leden.

Webinar

SRA organiseert regelmatig webinars over het werkprogramma in Visma I MLE.

Er is op dit moment geen webinar gepland.

Release 2023

Release Notes

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk contact opnemen met Paul Davids (wp@sra.nl of 030 656 60 60).

Afspraak online of op kantoor?

Bent u niet in de gelegenheid om naar een bijeenkomst te komen? Dan komen wij graag langs bij u op kantoor, of online via Teams, om het werkprogramma toe te lichten en te demonstreren. Neem contact met ons op om een afspraak te plannen.

Vragen over dit product?

Paul Davids

Paul Davids

Projectmanager Vaktechniek

E wp@sra.nl
T 030 656 60 60

Stel hier uw vraag per e-mail