Thuis in uw branche

Toekomst BOR en DSR

Toekomst bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in schenk- en erfbelasting en doorschuifregeling (DSR) in de inkomstenbelasting

  • Publicatiedatum: 11-5-2023
Glazen bol

Inmiddels is iets meer bekend over de toekomst van de bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: BOR) in schenk- en erfbelasting en doorschuifregeling (hierna: DSR) in de inkomstenbelasting. Hoe lang blijven deze regelingen nog in hun huidige vorm bestaan? Zo zijn in de Voorjaarsnota 2023 en in de Kamerbrief over 2e Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda Rutte IV een aantal maatregelen opgenomen die in 2024 en 2025 in moeten gaan. Over de maatregelen zijn nog weinig details bekend. De planning is dat deze maatregelen uiterlijk eind juni 2023 in een Kamerbrief uitgebreider worden toegelicht.

Aangekondigde maatregelen

De volgende maatregelen zijn aangekondigd:

  1. Vanaf 2024 worden aan derden verhuurde onroerende zaken standaard aangemerkt als beleggingsvermogen in de BOR en DSR.
  2. Vanaf 2025 wordt de vrijstelling in de BOR 100% van de goingconcernwaarde van de onderneming tot 1,5 miljoen euro (nu: 1,2 miljoen euro) en 70% (nu: 83%) over het meerdere aan ondernemingsvermogen.
  3. De doelmatigheidsmarges van 5% in de BOR en in de DSR worden vanaf 2025 afgeschaft.
  4. Bedrijfsmiddelen die ook buiten de onderneming worden gebruikt, kwalificeren vanaf 2025 alleen nog voor het deel dat in de onderneming wordt gebruikt voor de BOR en de DSR.
  5. Alleen reguliere aandelen met een belang van 5% die volledig meedelen in de winstgerechtigheid en liquidatieopbrengst komen vanaf 2025 nog in aanmerking voor de BOR en de DSR.
  6. De bezits- en voortzettingseis in de BOR worden vanaf 2025 in bepaalde situaties versoepeld en de dienstbetrekkingseis wordt afgeschaft.
  7. Constructies met de BOR (dubbel gebruik van de BOR en oneigenlijk gebruik van de BOR door constructies met personen op hoge leeftijd, ook wel rollatorinvesteringen genoemd) worden vanaf 2025 aangepakt.

Vooruitzien

Nu wijzigingen per 2024 en 2025 worden voorzien, lijkt het verstandig om op korte termijn met de client te overleggen en na te denken over wat nodig is om veiligheidshalve uiterlijk voor de inwerkingtreding van deze wijzigingen een schenking/overdracht te verwezenlijken. Nadere details van de aangekondigde wijzigingen worden uiterlijk juni 2023 verwacht. SRA houdt de verdere ontwikkelingen voor haar leden in de gaten.

Op deze pagina verzamelen we de relevante informatie over dit dossier. Deze zijn in chronologische volgorde gerangschikt: de meest recente berichten staan bovenaan.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren