Thuis in uw branche

Auto in 2015, 2016, 2017 en verder

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 20-7-2016

Op 21 januari 2016 is het langverwachte wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel regelt de autobelastingen in de periode 2017 tot en met 2020.

Update 20 juli 2016: Op 5 juli 2016 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel treedt op 1 januari 2017 in werking.

Let op! Deze praktijkhandreiking is na 20 juli 2016 niet meer geactualiseerd en zal ook niet meer geactualiseerd worden.

Het is een bijna letterlijke vertaling van de op 19 juni 2015 aan de Tweede Kamer aangeboden Autobrief II, Er zijn twee aanpassingen ten opzichte van de Autobrief II:

  • het overgangsrecht in de bijtelling wordt vereenvoudigd;
  • de voor 2019 en 2020 voorziene kilocorrectie van 300 kilogram in de motorrijtuigenbelasting voor plug-in hybride voertuigen wordt vervangen door een driekwarttarief.

Vanwege het feit dat de autobelastingen (in ieder geval vanaf) 2017 en verder nog niet vast staan, zal deze praktijkhandreiking in een voortdurend proces geactualiseerd worden, als daartoe aanleiding bestaat.

Update 28 april 2016: onlangs is het Wetsvoorstel uitwerking autobrief II door de Tweede Kamer aangenomen. Tegelijkertijd zijn twee amendementen en twee moties aangenomen. Deze praktijkhandreiking is naar aanleiding hiervan geactualiseerd.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.