Thuis in uw branche

Coronamaatregelen

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 7-5-2020

Als onderdeel van het totale pakket aan maatregelen verband houdende met de gevolgen van de uitbraak van het Coronavirus, zijn diverse fiscale en aanverwante maatregelen aangekondigd. In deze praktijkhandreiking werken wij deze maatregelen verder uit.

Dit document is samengesteld aan de hand van kamerstukken en publicaties van de VNG, KvK en RVO. Deze bronnen worden als officiële bronnen aangemerkt door ons en de daarop vermelde informatie beschouwen wij als juist.

Daarnaast is rekening gehouden met de antwoorden die staan vermeld op het forum fiscaal dienstverleners.

Update 7 mei 2020

Ten opzichte van de versie van 30 april 2020 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Als men gebruik kan maken van de NOW op werkmaatschappij-niveau geldt niet langer dat er dan geen personeels-bv mag zijn. Die mag er wel zijn, maar die mag zelf geen NOW-aanvragen.
  • Een Nederlands bankrekeningnummer is niet langer verplicht.
  • Om aan toekomstige WOB-verzoeken tegemoet te komen, stemmen aanvragers van de NOW op voorhand in met bekendmaking van bepaalde gegevens die betrekking hebben op de aan hen toegekende NOW-subsidie.
  • In verband met de aanzienlijke uitvoeringskosten is besloten om de NOW-subsidie niet langer te verrekenen met een loonkostensubsidie uit andere hoofde.
Niet werkzaam bij een SRA-kantoor?
Bent u niet werkzaam bij een SRA-kantoor en wilt u de Praktijkhandreiking Coronamaatregelen ontvangen? Dat kan. Vraag deze hier aan. Wij sturen u de praktijkhandreiking dan zo snel mogelijk toe.
Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren