Thuis in uw branche

Fictiefloonregeling sinds 1 januari 2015

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 25-7-2018

De gebruikelijkloonregeling, zoals neergelegd in art. 12a Wet LB 1964, is op 1 januari 2015 inhoudelijk ingrijpend gewijzigd. Lees er alles over in deze praktijkhandreiking Fictiefloonregeling sinds 1 januari 2015.

De wijzigingen die zijn doorgevoerd, zijn:

  • de doelmatigheidsmarge is verlaagd van 30% naar 25%;
  • het begrip 'soortgelijke dienstbetrekking' zoals dat tot en met 2014 in de wet was opgenomen, is vervangen door het begrip 'meest vergelijkbare dienstbetrekking'.

Deze Praktijkhandreiking is in juli 2018 aangepast op twee punten:

  • dit betreft paragraaf 3.5 (nadere analyse eigen bijdrage pensioen in relatie tot gebruikelijk loon);
  • toevoeging van een paragraaf 3.9 (gebruikelijk loon medisch specialisten).
Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren