Thuis in uw branche

Fiscale dossiervorming

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 24-7-2014

Het fiscaal dossier is een voorbeeld van hoe een fiscaal dossier er uit zou kunnen zien. U kunt gebruik maken van dit voorbeeld en eventuele kantoorgerichte aanpassingen doen.

Uitgaande van een gewenst kwaliteitsniveau, met in acht name van de aan accountantskantoren gestelde eisen, is het belangrijk om de (minimale) eisen voor de (fiscale) dossiers vast te leggen. Uitgangspunt bij de fiscale dossiervorming is de inhoud van de dossiers. De fiscale dossiers zullen met name worden beoordeeld op de aanwezige inhoud, oftewel de toegankelijkheid van informatie (door derden) alsmede de vastlegging van beslissingen en verantwoordelijkheden die hebben geleid tot bepaalde keuzes (bezwaar, beroep et cetera).

Met andere woorden: uit het dossier moet op elk gewenst moment blijken wat de fiscale status van een bepaalde relatie is, alsook wanneer en door wie een bepaalde beslissing (bijvoorbeeld om in bezwaar of beroep te gaan) is genomen. Welke beslissing is genomen en of deze beslissing terecht is genomen, is hierbij niet relevant. De vakinhoudelijke toetsing blijft voorbehouden aan de adviseur en kan nimmer onderdeel zijn van een toetsing. Het is niet de bedoeling om de fiscale (advies) dossiers inhoudelijk te beoordelen of voor te schrijven. De inhoudelijke kant van een (fiscaal) advies is mede afhankelijk van de wensen en meningen van de betreffende relatie. Een voorschrift of recept voor een goed advies is derhalve niet te geven.

Naast de inhoud van de dossiers is het (uiteraard) van belang dat duidelijk is volgens welke procedures de dossierinhoud als zodanig wordt bewaakt. Deze procedures dienen een vaste plaats in de kantoororganisatie te hebben.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren