Thuis in uw branche

Fiscale gevolgen van liquidatie bv voor aandeelhouder

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 20-1-2017

Bij de beoordeling of de ontbinding en/of vereffening van het vermogen van de bv tot belastingheffing leidt, moet onderscheid worden gemaakt tussen eventuele fiscale consequenties van de liquidatie voor de bv zelf en die voor anderen dan de bv, zoals aandeelhouders, werknemers en dergelijke. Als gevolg van de ontbinding kunnen namelijk ook andere (rechts)personen met heffingen te maken krijgen.

Het is dan ook raadzaam om voorafgaande aan de ontbinding alle rechtsverhoudingen tussen de te ontbinden vennootschap en haar aandeelhouders, of met dochter- en zustervennootschappen in kaart te brengen. Tevens moet vooraf worden bekeken of een of meer genoemde partijen in het verleden een beroep hebben gedaan op een vrijstelling voor de belastingheffing die door de ontbinding en vereffening in gevaar zou komen. Aan de hand van die inventarisatie kan vervolgens worden beoordeeld of, en zo ja, op welke wijze de voorgenomen ontbinding doorgang moet vinden.

Deze Praktijkhandreiking is gericht op zowel accountants als fiscalisten.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

Meer over dit onderwerp

Toon meer Toon minder