Thuis in uw branche

De flexibele BV

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 11-11-2015

Het nieuwe BV-recht is per 1 oktober 2012 ingegaan. Naast juridische gevolgen heeft dat ook vergaande consequenties voor uw accountancy- en fiscale praktijk.

Om u in staat te stellen klanten hierbij deskundig te begeleiden, heeft SRA de praktijkhandreiking De flexibele BV samengesteld. Het is een zogenoemd levend document. Dat wil zeggen dat periodiek updates worden verstrekt, alsmede verdieping en/of verbreding van reeds in deze handreiking opgenomen onderwerpen worden aangereikt.

Deze versie van 13 mei 2013 vervangt de praktijkhandreiking van 27 september 2012. De belangrijkste aanvullingen ten opzichte van de versie van 27 september 2012 zijn in de inleiding vermeld. 

De apart te downloaden bijlage 'Overzicht veelgestelde vragen' vormt een onderdeel van de praktijkhandreiking De flexibele BV. Aan de hand van door SRA-leden gestelde vragen en door het SRA-Vaktechnisch Bureau verstrekte antwoorden wordt daarin getracht praktisch inzicht te geven in het toepassen van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht.

NB: in onderstaande downloads wordt ook de uitkeringstoets uitgebreid besproken.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren