Thuis in uw branche

Gebruikelijkloonregeling

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 19-4-2022

De gebruikelijkloonregeling, zoals neergelegd in art. 12a Wet LB 1964, is op 1 januari 2015 inhoudelijk ingrijpend gewijzigd. Lees er alles over in deze praktijkhandreiking Gebruikelijkloonregeling.

Deze praktijkhandreiking is geactualiseerd in verband met de verhoging van het normbedrag per 1 januari 2022 van art. 12a lid 1 sub c Wet LB 1964 naar € 48.000.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren