Thuis in uw branche

Geen grensoverschrijdende fiscale eenheid

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 26-2-2010

Een grensoverschrijdende verliesverrekening tussen een Nederlandse BV en een buitenlandse dochtermaatschappij is niet mogelijk. De onduidelijkheid hierover is door een oordeel van Hof van Justitie geëindigd.

In deze praktijkhandreiking 'Geen grensoverschrijdende fiscale eenheid' besteden wij alleen aandacht aan de vestigingsplaatsvoorwaarde. De andere voorwaarden om een fiscale eenheid te kunnen vormen, laten wij achterwege.

Let op! Deze praktijkhandreiking is achterhaald door nieuwe jurisprudentie en een wetsvoorstel om onder voorwaarden een grensoverschrijdende fiscale eenheid mogelijk te maken. Over dat onderwerp zal een nieuwe praktijkhandreiking verschijnen die begin 2016 zal worden gepubliceerd.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren