Thuis in uw branche

Schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn en dwangsom bij niet tijdig beslissen

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 11-4-2016

Overschrijding van de redelijke termijn van behandeling van een bezwaar / beroep kan leiden tot een immateriële schadevergoeding en/of vermindering van een eventuele boete. In deze signalering gaan we in op de mogelijkheden.

De oordelen uit het overzichtsarrest van de Hoge Raad van 19 februari 2016, nr. 14/03907, zijn hierin verwerkt. Het overzichtsarrest zelf is opgenomen in de bijlage.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.