Thuis in uw branche

Spoedreparatie fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 3-1-2019

In deze praktijkhandreiking besteden wij aandacht aan de gevolgen die (kunnen) voortvloeien uit het wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale eenheid. Deze praktijkhandreiking is geactualiseerd op grond van jurisprudentie van de Hoge Raad en aanpassing van het wetsvoorstel.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.