Thuis in uw branche

Uitfasering pensioen eigen beheer

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 05-04-2017

Met ingang van 1 april 2017 is de fiscale regelgeving rondom het pensioen in eigen beheer voor de dga drastisch gewijzigd. Ondanks het feit dat de voorbereiding van het wetsvoorstel tezamen met de behandeling van het wetsvoorstel enkele jaren heeft geduurd en hierover uitvoerig en veel is geschreven en gedebatteerd, bestaan nog steeds enkele belangrijke praktische aandachtspunten waarover onzekerheid bestaat.

Een daarvan is de vraag in hoeverre de medewerking van de partner moet blijken uit een notariële akte. Op die aspecten wordt in deze praktijkhandreiking onder meer ingegaan.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren