Thuis in uw branche

Uitstel van belastingbetaling

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 16-1-2023

Als onderdeel van de fiscale coronamaatregelen is het uitstelbeleid voor betaling van belastingen tijdelijk verruimd. Gelet op frequente aanvullingen op en wijzigingen van dit beleid is er om praktische redenen voor gekozen dit beleid in een separate praktijkhandreiking te beschrijven.

Update 16 januari 2023: Er zijn kleinere aanpassingen doorgevoerd in deze praktijkhandreiking aangezien de NBA voorbeeldteksten beschikbaar heeft gesteld.

Algemene regeling uitstel van betaling en regeling aflossing coronabelastingschuld
In deze praktijkhandreiking bespreken we eerst op hoofdlijnen de algemene regeling voor uitstel van betaling. Dit betreft de regeling zoals die geldt zonder de diverse coronamaatregelen. Hoofdstuk 2 gaat vervolgens in op de regeling over de aflossing van de opgebouwde coronabelastingschuld. Bij die bijzondere betalingsregeling gelden enkele specifieke aandachtspunten die we in hoofdstuk 3 (de accountantsopdrachten of deskundigenverklaring), hoofdstuk 4 (prognoses) en hoofdstuk 6 (invorderings- en belastingrente) behandelen. Tot slot komt in hoofdstuk 7 de melding betalingsonmacht aan de orde.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.