Thuis in uw branche

Uitstel van belastingbetaling

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 8-2-2022

Als onderdeel van de fiscale coronamaatregelen is het uitstelbeleid voor betaling van belastingen tijdelijk verruimd. Gelet op frequente aanvullingen op en wijzigingen van dit beleid is er om praktische redenen voor gekozen dit beleid in een separate praktijkhandreiking te beschrijven.

Let op! Deze praktijkhandreiking is na 8 februari 2022 niet meer geactualiseerd en zal ook niet meer geactualiseerd worden.

Deze update bevat het (wederom) aangepaste beleid Besluit noodmaatregelen coronacrisis van 16 december 2021:

Verruiming regeling uitstel van betaling
Door de voortschrijdende coronaproblematiek is in de laatste versie van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis een aanvullende uitstelmogelijkheid opgenomen. Deze vormt een verruiming van de aanvankelijke regeling voor tijdelijk aanvullend uitstel voor belastingen die betaald moeten zijn of worden in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. Die beperktere regeling – van 24 september 2021 – is met terugwerkende kracht weer ingetrokken en vervangen door de wederom verruimde mogelijkheden. Deze gelden voor de periode 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. Onder strikte voorwaarden geldt ook voor de in deze periode opgebouwde belastingschulden dat deze in aanmerking komen voor toepassing van de betalingsregeling over de periode 1 oktober 2022 tot en met 31 oktober 2027.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren