Thuis in uw branche

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 14-12-2023

De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap is op 20 december 2022 door de Eerste Kamer aangenomen. De wet is per 1 januari 2023 in werking getreden. In deze praktijkhandreiking wordt nader ingegaan op de wet.

Wettelijke drempel

Voor het eerst per 31 december 2023 wordt beoordeeld of een schuld excessief is. Dat is dan ook de eerste datum waarop voor het bedrag boven de wettelijke drempel van in eerste aanleg € 700.000 een fictieve dividenduitkering in aanmerking wordt genomen.

Het is voor de adviseur daarom raadzaam in de advisering rekening te houden met deze wet. In het bijzonder is van belang na te gaan in welke gevallen de schulden van de ab-houder en zijn partner bij de eigen vennootschap boven de drempel van € 700.000 uitgaan en of het mogelijk is om die schulden uiterlijk per 31 december 2023 beneden de drempel te brengen.

Update 14 december 2023

Nieuw in deze update ten opzichte van de vorige versie van 11 mei 2023:

  • Toevoeging van situaties waarin de bv geld leent aan een personenvennootschap waarin een aanmerkelijkbelanghouder vennoot is (paragraaf 2.6.3 tot en met 2.6.6).
  • Toevoeging van de in het wetsvoorstel Belastingplan 2024 opgenomen verlaging van de drempel van € 700.000 naar € 500.000.
  • In paragraaf 2.8.1 is de reparatiewetgeving in artikel 25c IW 1990, zoals opgenomen in het wetvoorstel Overige fiscale maatregelen 2024, toegevoegd.
  • In hoofdstuk 4 is een aantal kennisgroepstandpunten met betrekking tot de Wet excessief lenen opgenomen.
  • In hoofdstuk 5 is een aantal veelgestelde vragen en antwoorden opgenomen.
     
Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.