Thuis in uw branche

Aanpassing exitheffing / implementatie ATAD 1

Signalering

  • Publicatiedatum: 07-11-2018

In het wetsvoorstel Wet implementatie eerste EU-richtlijn belastingontwijking (Belastingplan 2019) is een aanpassing van de zogenoemde exitheffing opgenomen. Dit ter implementatie van de EU Anti Tax Avoidance Directive ('ATAD 1') in de Nederlandse wetgeving.

Deze exitheffing betreft de eindafrekening over stille reserves die optreedt bij zetelverplaatsing of verplaatsing van vermogensbestanddelen van een vennootschap naar het buitenland. Beoogde ingangsdatum is 1 januari 2019.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren