Thuis in uw branche

Aanpassing regeling belastingrente

Signalering

  • Publicatiedatum: 10-4-2019

In het Belastingplan 2019 zijn maatregelen ingevoerd waardoor belastingplichtigen, die tijdig en correct aangifte doen, niet geconfronteerd worden met belastingrente. In deze signalering geven we een kort overzicht van de huidige stand van zaken met betrekking tot berekening van belastingrente in aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en erfbelasting.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.