Thuis in uw branche

Box 3-heffing strijdig met Europees Recht?

Signalering

  • Publicatiedatum: 8-8-2018

Deze Signalering gaat in op uitspraken van de Hoge Raad of de box 3-heffing in strijd is met het Europees recht, alsmede het effect daarvan op de vermogensrendementsheffing van box 3 in haar totaliteit. In situaties waarin het feitelijk behaalde rendement (bijna) volledig wordt wegbelast ten gevolge van de forfaitaire heffing, zou het strijdig kunnen zijn met het EVRM.

Dit vergt echter altijd een individuele feitelijke beoordeling. Op veler verzoek is ook een aanzet voor een bezwaarschrift als bijlage toegevoegd.

De Signalering Box 3-heffing strijdig met Europees Recht is in augustus geactualiseerd naar aanleiding van het openstellen van de massaalbezwaarprocedure voor het belastingjaar 2017. Ook het bijbehorende voorbeeld voor een bezwaarschrift is geüpdatet.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren