Thuis in uw branche

Box 3-heffing wel strijdig met Europees Recht, maar pyrrusoverwinning

Signalering

  • Publicatiedatum: 24-6-2019

De vermogensrendementsheffing van box 3 lag en ligt nog steeds onder vuur. Op 14 juni 2019 wees de Hoge Raad een aantal arresten over de strijdigheid van de box 3-heffing met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

De Hoge Raad oordeelde dat box 3 op stelselniveau een buitensporige last oplevert omdat het tot 1 januari 2017 geldende rendement van 4% niet meer haalbaar was op risicoloze beleggingen. Dat oordeel leidde anders dan velen hoopten niet tot het door belastingplichtigen beoogde resultaat. De Hoge Raad handhaaft box 3 omdat hij meent dat de wetgever aan zet is. Voor de belastingplichtigen is dit een pyrrusoverwinning.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren