Thuis in uw branche

Btw oninbare vorderingen

Signalering

  • Publicatiedatum: 12-1-2017

Als een vergoeding uiteindelijk niet (geheel) door de afnemer wordt betaald, ontstaat voor de leverancier/dienstverrichter recht op teruggaaf van de afgedragen btw. Net als onder de regeling tot en met 2016 ontstaat ook vanaf 2017 recht op teruggaaf op het tijdstip dat de oninbaarheid van de vordering kan worden vastgesteld.

Wat wel wijzigt is dat vanaf 2017 in ieder geval recht op teruggaaf ontstaat uiterlijk één jaar na het opeisbaar worden van een vordering. Daarnaast is vanaf 2017 niet langer een apart teruggaafverzoek nodig.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.