Thuis in uw branche

Beschouwing Burda-arrest: geen bronheffing, wel vestiging

Signalering

  • Publicatiedatum: 19-4-2016

In het Burda-arrest komt een aantal in theoretisch opzicht belangrijke aspecten van het EU-recht aan de orde. Voor de Nederlandse fiscale praktijk zijn deze ook van belang.

Van een direct aanwijsbaar praktisch belang waarmee men in de adviespraktijk direct rekening dient te houden, is evenwel geen sprake. Voor de principiële toepassing van het EU-recht en derhalve voor de mogelijkheden om daar een beroep op te doen, is de zaak wel van belang. Deze signalering is een geactualiseerde doch inhoudelijk nauwelijks gewijzigde versie van een eerdere beschouwing uit 2008.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren